Energiebesparing schoolgebouw door inzicht in energie
Het energiegebruik op scholen is een onderdeel wat vaak nog onderbelicht is bij schoolbesturen. De prioriteit gaat vaak naar onderhoud, schoonmaak en niet zozeer naar optimalisaties. Maar optimalisaties in het energiegebruik hebben vaak een positief effect op de levensduur. Zo ook het voorbeeld van de school in dit blog, een school gebouwd in 2006 met een gasgestookte installatie voor verwarming en tapwater. Energie besparen start met inzicht in het energiegebruik van de school, om aan de hand daarvan actie te ondernemen op maatregelen.
Lees verder >
Energieregistratie voor scholen
Energieregistratie- en bewakingssysteem voor scholen Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) die voor scholen is opengesteld voor schoolgebouwen om subsidie te verkrijgen voor het verbeteren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen van primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie is het hebben van een energieregistratie- en bewakingssysteem ook wel genoemd een energieregistratiesysteem. EMBATO regelt eenvoudig voor scholen een energieregistratiesysteem, zodat de Uitkering Ventilatie in Scholen aangevraagd kan worden door het schoolbestuur.
Lees verder >
Energietransitie en energiekostentransitie
Zonnepanelen zijn de start van de energietransitie, maar dit is niet het eindstation. Waar moeten we rekening mee houden als we gaan investeren in installatie, gebouwen en eigen energieopwekking? Keuzes maken voor de korte termijn beste financiële keuze of moeten we lange termijn strategie hebben? Nemen we energiebesparing, CO₂ besparing en lagere elektriciteitskosten per kWh ook mee in onze overweging?
Lees verder >
Energienieuws in week 40 en 41
Het energienieuws van afgelopen twee weken. Een kabel van Nederland naar Denemarken met een breuk die nog niet is gevonden, zonnepanelen van Nederlandse bodem die satellieten zelfvoorzienend maken en de Regionale Energie Strategie (RES) waar burgers te beperkt in worden betrokken.
Lees verder >
Wat is energietransitie? Waarom energietransitie?
Energietransitie betekent niets meer dan de overgang van een bestaand energielandschap naar een structureel ander energielandschap. Vanuit perspectief van woningen of bedrijven heeft energietransitie een iets andere betekenis, namelijk de overgang van bestaande energiesystemen naar nieuwe energiesystemen. Bijvoorbeeld de overstap van een standaard CV-ketel naar een warmtepomp. De energietransitie heeft als doel om minder CO2 uit te stoten om zo de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen.
Lees verder >
Energienieuws van afgelopen week 39
Afgelopen week is er weer interessant nieuws naar buiten gekomen wat ons energielandschap zeker gaat veranderen. De tweede kamer buigt zich over de toepassing van Kernenergie als oplossing voor verduurzaming en of het energielabel niet onnodig duur wordt voor woningeigenaren. Verder is er interessant nieuws over een zonnehuid die het mogelijk maakt zelf oplaadbare elektronica te maken.
Lees verder >
Prinsjesdag, klimaat en energiebelasting 2021
De derde dinsdag van September is traditiegetrouw Prinsjesdag. De dag waarop de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Bedrijven kijken hier naar uit, vanwege de financiële impact die het heeft op de bedrijfsvoering. De klimaatdoelstellingen van Nederland zijn belangrijker dan ooit, Nederland is bezig met een inhaalslag van de duurzame opwekking. De fossiele brandstoffen waar we nog grotendeels op draaien, krijgen steeds meer last van energieopwekking van de vele zonnepanelen op woningen en bedrijven. Het net zal een stabiele spanning moeten houden, maar de zonnepanelen, elektrische laden, maken dit tot een uitdaging. En al helemaal door de stimulans vanuit de overheid om hier meer gebruik van te maken.
Lees verder >
Installatieproblemen na oplevering gebouwen
Een gebouw is bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd, dus tijd voor de standaard exploitatie. Helaas is de praktijk vaak weerbarstiger, want tijdens de oplevering wordt veelal visueel geïnspecteerd en wordt commissioning beperkt uitgevoerd. Als systemen en installaties netjes zijn afgewerkt en geïnstalleerd, zal de oplevering goed doorlopen worden. Helaas geeft de oplevering op deze manier geen garantie op een volledig goed werkend, efficiënt en energiezuinig gebruik.
Lees verder >
Energieambities voor bedrijven
Van het gas af, laadpalen, elektrisch wagenpark, zonnepanelen, warmtepompen, energielabel C, Paris Proof, EED, allemaal termen waar bedrijven vroeg of laat mee te maken krijgen. Het energievraagstuk is in veel gevallen een randzaak en maar een klein onderdeel van kosten en daarmee bedrijfsvoering. Toch wil je als bedrijf geleidelijk stappen maken en de juiste keuzes maken op gebied van energie. EMBATO helpt bedrijven met het inzichtelijk maken van de energierekening, het verloop in energiegebruik en bepalen samen met bedrijven de energiestrategie voor de komende jaren. Stap voor stap helpt EMBATO bedrijven om eerst energie te besparen, de energievraag te verkleinen, duurzame energie op te wekken, elektrificeren te stimuleren en gebouwen slimmer te laten communiceren.
Lees verder >
Laadpalen elektrisch vervoer verplicht in Bouwbesluit
Op 10 maart zijn wijzigingen in het Bouwbesluit doorgevoerd met betrekking tot de verplichte voorzieningen voor het laden van elektrische voertuigen. Van belang is om deze eisen uit het Bouwbesluit mee te nemen in de ontwikkeling van bouwplannen. Benieuwd wat de impact is voor deze regelgeving voor laadpalen op uw bouwplan?
Lees verder >
Energiethermometer voor bedrijven
De energiethermometer voor bedrijven is speciaal ontwikkeld om energiebesparing inzichtelijk te krijgen. De energiethermometer leest het energiegebruik uit van het gebouw en geeft binnen enkele dagen weer hoe het energiegebruik er voor staat. Op basis van de inzichten geeft EMBATO uw bedrijf de informatie om het energiegebruik te verlagen. Ook wordt direct duidelijk hoeveel zonnepanelen benodigd zijn, of het bedrijf van het gas af kan, of laadpalen mogelijk zijn en nog tal van andere adviezen.
Lees verder >
Huurwoningen van het gas af met subsidie
Het kabinet maakt 200 miljoen euro beschikbaar om huurwoningen van het gas af te krijgen. De vraag is, hoe krijg je de mogelijkheden inzichtelijk als gemeente of woningbouwcorporatie? Voor tal van klanten vertalen wij al de energiedata naar concrete technische oplossingen voor verduurzaming. Met historische energiedata en onze analyses zijn we in staat de isolatiewaarden te bepalen, energiegedrag te voorspellen en kunnen we met zekerheid zeggen of een woning van het gas af kan.
Lees verder >
Bedrijf van gas naar warmtepomp
Vanaf de industriële revolutie worden fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en aardgas veelvuldig toegepast in de industrie. Waar steenkool en aardolie zijn uittrede al hebben gedaan in de gebouwde omgeving, is aardgas de enige fossiele energiedrager die nog veelvuldig wordt toegepast voor het verwarmen van gebouwen en warm water. Na decennia te hebben verwarmd op de fossiele brandstof aardgas heeft het kabinet in 2019 besloten dat Nederland van het gas af moet. Ook bedrijven moeten hier aan gaan geloven, maar de vraag is kunnen bedrijven wel van het gas af? Waar moet ik rekening mee houden als bedrijf bij het onderzoeken van warmtepomptechniek voor je bedrijf of gebouw?
Lees verder >
Uitleg energieregistratie voor bedrijven
Bedrijven met een elektragebruik hoger dan 50.000 kWh en een gasgebruik hoger dan 25.000 m³ zijn verplicht om het energiegebruik te registreren en actief te monitoren, de zogenoemde energieregistratie (EBS). Deze verplichting komt voor uit het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en wordt gecontroleerd door milieudiensten zoals het RUD (Rijksuitvoeringsdienst). Wat houdt energieregistratie in? Wat levert het mijn bedrijf op?
Lees verder >
Laadpalen verplicht voor bedrijven?
We staan in de wereld voor een grote uitdaging, namelijk de energietransitie. De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame oplossingen om de CO2 uitstoot te reduceren. Deze energietransitie dwingt het huidig energiestelsel over te gaan van diesel en benzine naar elektrische voertuigen. Voor al deze voertuigen zijn laadvoorzieningen nodig in de vorm van laadpalen, maar de vraag is hoe we zorgen we voor goede voorzieningen? Zijn verplichtingen benodigd om de snelheid van energietransitie bij te blijven?
Lees verder >
1e stap energiebesparing bedrijven in 2020
Het is inmiddels 2020 en je wilt als bedrijf dit jaar tijd steken in energiebesparing. De vraag is, waar begin ik met energie besparen? Bel ik eerst de installateur, koop ik zelf energiezuinige apparatuur of is het verstandig om onafhankelijke ondersteuning in te schakelen? De eerste stap begint voor uw bedrijf hier.
Lees verder >
Energieregistratie verplicht gesteld?
De belangrijkste energiebesparende maatregel is een inzicht in uw energiegebruik. Middels het energieregistratie- en energiebewakingssyteem (ERS en EBS) krijgt u grip op onnodig energiegebruik, inzicht in duurzame maatregelen en bent u klaar voor een duurzame toekomst voor uw bedrijf. Door de overheid is 1 juli 2018 voor tal van sectoren deze energieregistratie verplicht gesteld, aangezien deze een terugverdientijd heeft van minder dan 5 jaar. Kortom de eerste duurzaamheidsmaatregel voor elke ondernemer, een energieregistratiesysteem met energiedashboard, energiebewaking, energieonderzoek en energieadvisering.
Lees verder >
3 dingen die u moet weten over de energietransitie voor bedrijven
Bedrijven, particulieren en de overheid. Iedereen heeft ermee te maken: de energietransitie. In 2019 kwam de energietransitie veelvuldig in de media, mede omdat er nieuwe regelingen in werking traden die bedrijven dwingen de energietransitie te maken. Energie besparen is nu wettelijk verplicht én bedrijven zijn verplicht hun energiebesparende maatregelen door te geven aan de overheid. Maar voor wie geldt wat? En waar moet u allemaal aan voldoen? Omdat er zoveel vragen zijn, geven we u in deze blog 3 dingen die u moet weten over de energie transitie.
Lees verder >
Na energiebesparingsplicht ook informatieplicht energiebesparing sinds 1 juli 2019
2019 is het jaar waarin wetgeving op milieugebied voor bedrijven grote impact heeft. Per 1 januari 2019 trad de aangepaste regelgeving omtrent de energiebesparingsplicht in werking. Op 1 juli 2019 kwam daar een aanpassing overheen, waardoor niet alleen de energiebesparingsplicht geldt, maar ook de informatieplicht energiebesparing. Deze energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven en instellingen alle energiebesparende maatregelen die zij al hebben getroffen moeten registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Lees verder >
EMBATO tips voor energie en vastgoed
EMBATO heeft een aantal tips voor vastgoed om grip te krijgen op inzicht in veel en weinig energiegebruik, energieregelgeving en energieambites.
Lees verder >