geplaatst: 19-01-2020 20:01

Een energieregistratiesysteem, een term die voor het eerst in 2018 werd geïntroduceerd. Bedrijven met een elektragebruik hoger dan 50.000 kWh en een gasgebruik hoger dan 25.000 m³ zijn verplicht om het energiegebruik te registreren en actief te monitoren, de zogenoemde energieregistratie. Deze verplichting komt voor uit het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en wordt gecontroleerd door milieudiensten zoals het RUD (Rijksuitvoeringsdienst).

Wat wordt er met energieregistratie gedaan? En hoe draagt het bij aan het besparen van energie voor mijn bedrijf?

Uitleg werking van energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)?

Door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt de naam energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) gehanteerd. Dit wordt uitgelegd als een systeem om inefficiënties in het energiegebruik op te sporen op basis van hoofdmeters.

De energieverspilling wordt opgespoord met zogenoemde energieprofielen. Met deze energieprofielen wordt duidelijk gemaakt of energie wordt verspilt of systemen goed zijn ingeregeld en of het bedrijf presteert zoals verwacht.

Hoe energie besparen met energieregistratie?

Een energieregistratie- en energiebewakingssysteem heeft als doel inefficiënties op te sporen in het energiegebruik. Dit gebeurt op basis van energieprofielen, welke worden vergeleken met het verwachtte (energie)gebruik. Deze energieprofielen worden geanalyseerd door energiespecialisten van EMBATO om zo energiereducties te kunnen realiseren.

De basis van het energieonderzoek is nagaan of het energiegebruik overeenkomt met het te verwachten energiegebruik. De vragen die door EMBATO worden beantwoord met energieregistratie zijn:

 • Staan de installaties op de juiste tijden ingeschakeld?
 • Werken verwarming en koeling niet tegen elkaar in?
 • Komt het energiegebruik overeen met het energielabel?
 • Is het vaste energiegebruik niet te hoog?
 • Wordt in de nacht en in het weekend niet te veel energie gebruikt?

Welke energieprofielen worden gebruikt?

 • Gasgebruik ten opzichte van gemiddelde buitentemperatuur
 • Gasgebruik ten opzichte van graaddagen
 • Elektragebruik ten opzichte van koeldagen
 • Energiegebruik per weekdag
 • Energiegebruik gas en elektra in werktijd en buiten werktijd
 • Energiegebruik ten opzichte van energielabel
 • Energiegebruik ten opzichten van oppervlakte van het gebouw

Verschillende type energieregistratiesystemen

Vanuit het Activiteitenbesluit zijn verschillende gradaties in energieregistratiesystemen. Dit varieert van hoofdmeterniveau tot het verbinden van gegevens uit het gebouwbeheerssysteem (GBS). De mate van energieregistratie is gerelateerd aan de terugverdientijd, waarmee wordt bedoeld dat bij een groter energiegebruik meer bespaarpotentie aanwezig is.

De basis energieregistratie (Type A) heeft altijd een positieve terugverdientijd en is vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ gas verplicht. Type B verplicht vanaf 265.000 kWh, 75.000 m³ gas of 4.400 m² gebouw en type C vanaf 1.000.000 kWh, 170.000 m³ of 10.000 m² gebouw.

De drie typen EBS systemen:

 1. Slimme meter met energiemanagement
 2. Energiemanagement met rapportages
 3. Energiemanagement met rapportages en gebouwbeheersysteem (GBS)

Voorbeeld energieregistratie

Energieregistratie energieprofiel weekdag

Energieregistratie energieprofiel weekdag

Energieregistratie energieprofiel isolatie gebouw

Energieregistratie energieprofiel buitentemperatuur

Energieregistratie energieprofiel graaddagen

Energieregistratie energieprofiel graaddagen

 

Persoonlijk

Een persoonlijke benadering is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarom staan we altijd voor u klaar. Met onze ruime ervaring in installaties en onze gedegen kennis van data-analyse en wet- en regelgeving kunt u met al uw vragen over energiemanagement bij ons terecht.

Meer weten?
Neem contact op met Tony
033 200 31 28
Embato check
Vraag een adviesgesprek aan