geplaatst: 27-11-2019 10:11

2019 is het jaar waarin wetgeving op milieugebied voor bedrijven grote impact heeft. Per 1 januari 2019 trad de aangepaste regelgeving omtrent de energiebesparingsplicht in werking. Op 1 juli 2019 kwam daar een aanpassing overheen, waardoor niet alleen de energiebesparingsplicht geldt, maar ook de informatieplicht energiebesparing. Deze energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven en instellingen alle energiebesparende maatregelen die zij al hebben getroffen moeten registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Proces versnellen

Omdat energie besparen een belangrijke stap is in het beperken van de uitstoot van CO2, verplicht de overheid dit   voor alle bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid de energiebesparing in versnellen en de transitie naar een CO-vrij Nederland een impuls geven. Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, moesten al alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Eigenlijk is dat al zo sinds 1 januari 2008, maar de praktijk deze verplichting werd tot op heden amper nageleefd. Toezicht en de handhaving bleken moeilijk en wie de energiebesparende maatregelen moet treffen (huurder of verhuurder) werd niet in de wetgeving vastgelegd. Door de wet nu in aan te passen en extra aandacht te geven, wordt de energietransitie op landelijk niveau sterk gestimuleerd.

Wie gaat handhaven?

Handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én het toezicht daarop zijn de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. In principe is dat de gemeente waar uw bedrijf of instelling gevestigd is. Het kan zijn dat het bevoegd gezag haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeert. Bij grote bedrijven is de provincie meestal het bevoegd gezag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving omtrent energietransitie of heeft u hulp nodig bij de energietransite van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op!

Persoonlijk

Een persoonlijke benadering is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarom staan we altijd voor u klaar. Met onze ruime ervaring in installaties en onze gedegen kennis van data-analyse en wet- en regelgeving kunt u met al uw vragen over energiemanagement bij ons terecht.

Meer weten?
Neem contact op met Bart
033 200 31 28
Embato check
Vraag een adviesgesprek aan