geplaatst: 17-09-2020 08:09

De derde dinsdag van September is traditiegetrouw Prinsjesdag. De dag waarop de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Bedrijven kijken hier naar uit, vanwege de financiële impact die het heeft op de bedrijfsvoering.

De klimaatdoelstellingen van Nederland zijn belangrijker dan ooit, Nederland is bezig met een inhaalslag van de duurzame opwekking. De fossiele brandstoffen waar we nog grotendeels op draaien, krijgen steeds meer last van energieopwekking van de vele zonnepanelen op woningen en bedrijven.

Een duurzame energie uitdaging

Het net zal een stabiele spanning moeten houden, maar de zonnepanelen, elektrische laden, maken dit tot een uitdaging. En al helemaal door de stimulans vanuit de overheid om hier meer gebruik van te maken.

Het resultaat is dat de netbeheerders moeite hebben om de stroom te leveren en af te nemen op elke locatie, maar ook om de spanning in het net stabiel te houden. Gascentrales, kolencentrales hebben allerlei opties om op het gewenste moment op- of af te schalen, maar (kleinschalig) zonne- en windenergie heeft hiervoor geen opties.

Kortom, de netbeheerder moet actie ondernemen om het net kwalitatief te houden en hiervoor is extra geld nodig. Hoe kunnen we de duurzaam opgewekte energie opslaan? Hoe kunnen we de energie spreiden? En hoe kunnen we er voor zorgen dat de netten de pieken door elektrische auto’s aan kunnen?

De uitdagingen worden groter en de veroorzaker zal hiervoor op moeten draaien. En zoals het lijkt is het voornamelijk de kleine gebruiker, dus woningeigenaren, kleine bedrijven die de meeste stijging ondervinden in de opslag duurzame energie, namelijk 1,6% energiekostenstijging.

Welke kostenverhoging krijg je als bedrijf mee te maken?

In 2021 zal door de toename van ODE toeslag de energierekening voor gas met circa 1,2% toenemen. Voor de echte grootgebruikers boven de 170.000 m³ zal de toename lager zijn, aangezien de stijging voor deze schalen circa 0,7% is van de kostprijs van gas.

Voor elektriciteit ligt de stijging wat hoger, voor de kleine gebruiker onder de 10.000 kWh zal de energierekening met 1,6% stijgen en tussen de 10.000-50.000 kWh met circa 2,6%.

Gas Opslag Duurzame Energie (ODE) 2020, 2021 en 2022

Opslag Duurzame Energie (ODE)
Aardgas 2020 2021 2022
0-170.000 m³  €                               0,0775  €                               0,0851  €                               0,0865
170.000-1.000.000 m³  €                               0,0214  €                               0,0235  €                               0,0239
1.000.000-10.000.000 m³  €                               0,0212  €                               0,0232  €                               0,0236
> 10.000.000 m³  €                               0,0212  €                               0,0232  €                               0,0236

 

Totaal stijging per m³ t.o.v. 2020
Aardgas 2021 2022
0-170.000 m³ 1,2% 1,4%
170.000-1.000.000 m³ 0,6% 0,8%
1.000.000-10.000.000 m³ 0,7% 0,8%
> 10.000.000 m³ 0,7% 0,9%

Elektriciteit Opslag Duurzame Energie (ODE) 2020, 2021 en 2022

Opslag Duurzame Energie (ODE)
Elektriciteit 2020 2021 2022
0-10.000 kWh  €                               0,0273  €                               0,0300  €                               0,0305
10.000-50.000 kWh  €                               0,0375  €                               0,0411  €                               0,0418
50.000-10.000.000 kWh  €                               0,0205  €                               0,0225  €                               0,0229
>= 10.000.000 kWh  €                               0,0004  €                               0,0004  €                               0,0005

 

Totaal stijging per kWh t.o.v. 2020
Elektriciteit 2021 2022
0-10.000 kWh 1,6% 1,9%
10.000-50.000 kWh 2,7% 3,2%
50.000-10.000.000 kWh 2,5% 3,0%
>= 10.000.000 kWh 0,0% 0,2%

 

 

*in de berekeningen is enkel rekening gehouden met de stijging van Opslag Duurzame Energie (ODE). In de toename percentages is geen rekening gehouden met transport- en netbeheerskosten.

Persoonlijk

Een persoonlijke benadering is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarom staan we altijd voor u klaar. Met onze ruime ervaring in installaties en onze gedegen kennis van data-analyse en wet- en regelgeving kunt u met al uw vragen over energiemanagement bij ons terecht.

Meer weten?
Neem contact op met Bart
033 200 31 28
Embato check
Vraag een adviesgesprek aan