geplaatst: 05-10-2020 08:10

Wat is energietransitie?

Energietransitie betekent niets meer dan de overgang van een bestaand energielandschap naar een structureel ander energielandschap. Vanuit perspectief van woningen of bedrijven heeft energietransitie een iets andere betekenis, namelijk de overgang van bestaande energiesystemen naar nieuwe energiesystemen. Bijvoorbeeld de overstap van een standaard CV-ketel naar een warmtepomp. De Energietransitie waar we nu in zitten heeft te maken met het Klimaatakkoord van Parijs en het doel is om CO2 te reduceren met de energietransitie, minder fossiel, meer duurzaam.

Wat is energietransitie, waarom energietransitie

Waarom energietransitie?

De energietransitie is ingezet door het Klimaatakkoord van Parijs, namelijk het tegengaan van verdere opwarming van de aarde. Deze opwarming wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas.

Het bestaande energielandschap bestaat voor een groot deel uit energiecentrales op fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. In korte tijd wordt de CO2 die is opgeslagen in de fossiele brandstoffen door de verbranding de lucht in gebracht. Bij deze verbranding ontstaat energie die het energielandschap voorziet van enerzijds elektriciteit en anderzijds warmte, maar het afvalproduct CO2 zorgt voor problemen dus energietransitie is een must.

In de energietransitie is het doel om minder CO2 uit te stoten in het energielandschap. De overgang van energiesystemen draaiende op fossiele brandstoffen, naar energieopwekkers die een lagere COuitstoot hebben, zoals windenergie en zonne-energie.

Naast CO2 uitstoten op grote schaal door de energiecentrales wordt op gebouwniveau zowel woningen als bedrijven ook veel CO2 uitgestoten door het verbranden van gas in Cv-installaties. In de energietransitie is het doel om de bestaande opwekkers te vervangen voor CO2 zuinigere installaties, dus vervangen van gasgestookte Cv-ketels naar installaties met bijvoorbeeld warmtepomptechniek voor verwarmen.

Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES)

In 2019 is het klimaatakkoord door het kabinet vastgesteld op basis van de klimaatafspraken van Parijs in 2015. In 2030 is het de ambitie om 50% CO2 reductie te hebben behaald ten opzichte van 1990, een grote energietransitie opgave. Het kabinet heeft deze energietransitie verantwoording neergelegd bij 30 energieregio’s, welke onderzoek doen naar energietransitie. In het onderzoek wordt gekeken naar de beste manier om duurzaam energie op te wekken door bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Maar ook hoe warmte voor woningen en bedrijven collectief opgewekt kan worden op een duurzamere manier dan het huidige energielandschap met individuele aardgas installaties, welke te veel CO2 uitstoten.

Energie in transitie – EMBATO

EMBATO is een partij met strategische kennis en ook technische kennis. Met deze kwaliteiten helpen wij partijen om verandering te brengen in het genereren van warmte, koude en elektriciteit.

EMBATO krijgt energie van veranderingen, toepassen van natuurkunde, logisch nadenken en technisch uitwerken van installaties en systemen. Kortom, Energie in Transitie is precies waar onze kracht ligt.

Sparren over jouw energie uitdaging? Woningcorporaties? Industrieel bedrijf of kantoren?

Persoonlijk

Een persoonlijke benadering is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarom staan we altijd voor u klaar. Met onze ruime ervaring in installaties en onze gedegen kennis van data-analyse en wet- en regelgeving kunt u met al uw vragen over energiemanagement bij ons terecht.

Meer weten?
Neem contact op met Bart
033 200 31 28
Embato check
Vraag een adviesgesprek aan