Energieregistratie en management

Wij bieden uitgebreide diensten voor energieregistratie en -management, waarmee je nauwkeurig en effectief je energieverbruik kunt monitoren en beheren. Met geavanceerde systemen en deskundige begeleiding helpen we je grip te krijgen op je energiegegevens en te voldoen aan de vereisten voor energierapportage en -certificering.

Misschien ook interessant

Energiemanagement

Met onze brede kennis in energiemanagement helpen we jouw organisatie bij het optimaliseren van je energieverbruik en het implementeren van efficiënte systemen. Wij bieden je strategisch advies en praktische oplossingen om je energiekosten te verlagen en je duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Energieonderzoek

Ons team voert grondig energieonderzoek uit om inzicht te krijgen in jouw energieverbruik en om mogelijke besparingsmogelijkheden te identificeren, maar vooral om je inzage te geven in je energieverbruik.

Wat is PGS 37-1 en PGS 37-2?

PGS 37-1 en PGS 37-2 zijn beide richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) die in Nederland worden gebruikt als richtlijnen voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Hier is een beknopte uitleg van elk: PGS 37-1 is een richtlijn voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen (EOS). Deze richtlijn legt vast hoe u op een veilige manier moet omgaan met 'grote batterijen'. Deze batterijen bestaan uit gekoppelde lithiumbatterijen die worden gebruikt om energie op te slaan en vervolgens elektriciteit te leveren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt door bewonersverenigingen om zonne-energie op te slaan ('buurtbatterijen'). Energiemaatschappijen gebruiken ze om windenergie op te slaan of schommelingen in het elektriciteitsnet te stabiliseren. Vanwege het risico op een thermal runaway, een brand die zich voordoet in de energiedrager en niet zomaar te stoppen is, kunnen ze gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk om ze op de juiste manier te gebruiken. PGS 37-2 Deze PGS heeft betrekking op de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Lithium batterijen en accu’s zijn opslagmiddelen die worden gebruikt voor bijvoorbeeld laptops, e-bikes, in elektrische of hybride voertuigen en voor de toekomstige zeevaart. De opslag van lithium-ion batterijen en accu’s kent verschillende risico’s. De batterijen kunnen instabiel kunnen worden bij overladen, diep ontladen, en blootstelling aan hoge én lage temperaturen. Daardoor kan er kortsluiting, thermal runaway en brand ontstaan. Daarbij kunnen zeer giftige pyrolyseproducten vrijkomen. Bij het blussen ontstaat corrosief en giftig bluswater waaraan de hulpverleners, omstanders en bewoners blootgesteld kunnen worden.

Wat is Scope-12?

De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele PV-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers, begrenzers, kabel en bijbehorende meterkast(en). De Scope 12 keuring is een keuring die veelal wordt geëist vanuit de verzekeraar vanuit het oogpunt van brandrisico. Met deze keuring worden de brandrisico’s onderzocht en beoordeeld en volgt een certificaat dat de zonnestroominstallatie is opgeleverd conform Scope 12. De Scope 12 keuring wordt na oplevering voor het eerst uitgevoerd en zal daarna elke 3 of 5 jaar herhaald moeten worden. Afhankelijk van de eisen vanuit de verzekeraar. Naast dat de verzekeraar de Scope 12 in veel gevallen eist, is een Scope 12 keuring voor de opdrachtgever wenselijk aangezien zo door een onafhankelijke beoordelaar de zonnepaneleninstallatie wordt gecontroleerd op kwaliteit. Ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de Scope 12 keuring? Of is de installatie afgekeurd en is behoefte aan begeleiding bij het herstel? Neem dan contact op met EMBATO.

Wat is een PV-installatie?

PV-installatie is een ander woord voor zonnepanelen-installatie of zonnestroominstallatie. PV staat voor ''PhotoVoltaics'' [Engels] en "fotovoltaïsch" [Nederlands], wat verwijst naar het proces waarbij licht direct wordt omgezet in elektriciteit door middel van zonnecellen, die meestal zijn gemaakt van silicium. De naam zonnepanelen doet vermoeden dat de panelen enkel werken op zonlicht, maar dat is niet geheel juist. De zonnepanelen werken namelijk op basis van licht. Zonlicht heeft een hoge lichtintensiteit, waardoor de zonnepanelen meer zonnestroom opwekken.

Kan elke omvormer aangesloten worden op een batterij?

Nee, bijna alle zonnepanelen panelen omvormers zijn ongeschikt voor een batterij. De standaard zonnepanelen omvormer maakt in basis gelijkspanning (DC) van de zonnepanelen naar wisselspanning (AC). In een batterij wordt stroom met gelijkspanning (DC) opgeslagen, wat betekent dat gelijkspanning van de zonnepanelen in de juiste spanning geleverd moet worden aan de batterij om op te slaan. Voor het opslaan in en onttrekken van energie uit batterijen zijn dan een tweetal opties beschikbaar:
  • Het batterijsysteem uitrusten met een eigen omvormer, welke wisselspanning omzet in gelijkspanning voor batterij laden en andersom voor het onttrekken van energie uit de batterij.
  • De zonnestroominstallatie uitvoeren met een hybride omvormer, welke de zonnestroom laad in de batterij of levert aan het gebouw, of onttrekt uit de batterij middels dezelfde omvormer.

Waar moet ik op letten als ik batterij wil plaatsen?

Ons advies is om altijd de PGS 37-1 & PGS 37-2 te raadplegen bij het plaatsen van een (thuis)batterij. Hierin staan richtlijnen die door verschillende verzekeraars en bedrijven uit de branche zorgvuldig zijn overwogen om de veiligste keuze voor het plaatsen van een (thuis)batterij te bepalen. Ook is het raadzaam om, voordat je een batterij gaat plaatsen, het vermogen van de batterij te laten simuleren met jouw huidige of toekomstige energieverbruik. Dit voorkomt dat je een veel te grote batterij gaat plaatsen.

Waar moet ik op letten bij zonnepanelen op mijn bedrijf?

Onderzoek altijd alle onderdelen die gevraagd worden vanuit een verzekeraar voordat je een opdracht verstrekt aan een installateur. Dit voorkomt achteraf heel veel problemen en de daarbij behorende kosten. Vaak is een Scope-12 voldoende voor een verzekeraar, maar onderzoek dit altijd vooraf. Het meest onderschatte item voor het plaatsen van zonnepanelen is de constructie berekening. Hierin is het raadzaam om altijd een objectief bedrijf aan deze constructieberekening te laten rekenen. Dit voorkomt ook heel veel kosten nadat een project opgeleverd is.