Veelgestelde vragen

Bekijk onze veelgestelde vragen. Staan jouw vraag en antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op

Veelgestelde vragen categorie filter

Hoe groot moet een opslagbatterij/accu zijn?

Een batterij voor de opslag van elektriciteit kan diverse doelen hebben binnen bedrijven. Naast dat overtollige energie opgeslagen kan worden, kan een batterij ingezet worden voor de volgende doeleinden:
 • Vermogensoptimalisatie bij netcongestie (peak shaving of peak shifting)
 • Energiekosten optimalisatie
 • Opslag van overtollige energie
 • Back-up functie bij uitval elektriciteitsnet (UPS)
 • Fase optimalisatie
 • Energiehandel

Welke oplossingen zijn er bij netcongestie?

Om bij netcongestie ervoor te zorgen dat minder elektriciteitsvermogen uit het net gehaald wordt of geleverd wordt, zijn maatregelen benodigd om dit te reduceren. Om het vermogen te managen zijn diverse maatregelen te implementeren om vermogen te reduceren (peak shaving) of te verplaatsen (peak shifting) Een greep uit mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden bij bedrijven bij netcongestie zijn:
 • Optimaliseren van bedrijfsproces
 • Implementeren van energiemanagementsysteem
 • Sturing van processen op vermogen
 • Op- en aftoeren van installaties
 • Bufferen van warmte voor verwarming of tapwater
 • Toepassen van batterij systeem
 • Toepassen van zonnepanelen
 • Toepassen Hybride verwarmingsinstallatie

Hoe kan ik mijn zonnepanelen begrenzen?

Steeds vaker vragen bedrijven hoe zij de zonnepanelen kunnen begrenzen om het terugleververmogen niet te overschrijden of het terug leveren te beperken vanwege negatieve energieprijzen. In Nederland worden ongeveer een tiental omvormer merken toegepast. Elk van deze omvormers hebben eigen mogelijkheden om de energieproductie te begrenzen. Dit maakt het meteen lastig om begrenzing te realiseren. Om te begrenzen zijn in basis een tweetal oplossingen mogelijk:
 • Plaatsen van een elektriciteitsmeter die de energieproductie en terug levering aan het net op elkaar afstemt.
 • Plaatsen van een energiemanagementsysteem, welke de energieproductie en terug levering management. Een energiemanagementsysteem heeft daarbij ook meerdere mogelijkheden om meer processen te sturen op basis van bijvoorbeeld zonne-energie.

Wat te doen bij waarschuwingsbrief van netbeheerder?

De netbeheerders zoals Stedin, Enexis en Liander sturen waarschuwingsbrieven naar bedrijven als zij te veel vermogen uit het elektriciteitsnet halen. Ook is het mogelijk dat de zonnepanelen te veel elektriciteit opwekken, waardoor te veel energie wordt terug geleverd aan het net. Grootverbruikers krijgen deze brief omdat zij een contract hebben waarin de bandbreedte is vastgelegd van het vermogen dat aan of uit het geleverd mag worden. Dit contract heet het Aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Vóórdat er netcongestie was, werd dit vastgelegde vermogen automatisch verhoogd als een bepaald piek vermogen voor levering of terug levering werd geregistreerd. Echter door groei van energieopwekking en elektrificering van gebouwen en gebruik van laadpalen is het gebruik van het elektriciteitsnet intensiever geworden en is verhogen van contractvermogen geen vanzelfsprekendheid meer. Het resultaat is dat de netbeheerders nu streng optreden naar bedrijven die het gecontracteerde vermogen uit de ATO overschrijden. Waarschuwingsbrief van de netbeheerder ontvangen en wil je deze overtreding opheffen? EMBATO helpt graag bij deze vraagstukken om te komen tot praktische oplossingen.

Kan een batterijsysteem helpen bij netcongestie?

Met een batterijsysteem kan extra vermogen geleverd worden boven op het vermogen dat uit de elektriciteitsaansluiting komt. Afhankelijk van de hoogte van de pieken en de duur van deze hoge vermogens kan worden bepaald wat voor vermogen en opslagcapaciteit de batterij moet hebben. Om zeker te zijn dat de batterij juist geselecteerd wordt, is een energiesimulatie van het energiegebruik en energieopwekking vereist.

Waar staat EMBATO voor?

EMBATO staat voor persoonlijk en onafhankelijk energietransitie advies. Wij helpen bedrijven met bedrijfsspecifieke energietransitie, variërend van verduurzaming, van gas af, nieuwe energietechnieken, energieopwekking tot energiebesparing.

Kan een gebouwbeheersysteem mijn data gebruiken?

GBS-systemen verzamelen data over het energieverbruik, de temperatuur en andere parameters in het gebouw. Deze data kan worden gebruikt om de werking van het gebouw te optimaliseren. De data is beveiligd en kan alleen worden bekeken door geautoriseerde gebruikers.

Is een gebouwbeheersysteem veilig?

GBS-systemen zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en hacking. Er worden verschillende beveiligingsmaatregelen toegepast, zoals firewalls, encryptie en toegangscontrole.

Welk onderhoud is er nodig voor een gebouwbeheersysteem?

Regelmatig onderhoud is belangrijk om een optimale werking van het GBS te garanderen. Dit omvat onder andere het controleren van de hardware en software, het uitvoeren van updates en het verhelpen van storingen.

Wat zijn de voordelen van een gebouwbeheersysteem?

Efficiëntie verhogen: gebouwbeheersysteem optimaliseert het energieverbruik en vermindert de operationele kosten. Comfort verhogen: gebouwbeheersysteem zorgt voor een betere temperatuurregeling, luchtkwaliteit en verlichting in het gebouw. Veiligheid verhogen: gebouwbeheersysteem integreert beveiligingssystemen en kan alarmen activeren bij ongewenste situaties. Gebruiksgemak: gebouwbeheersysteem automatiseert taken en biedt een centrale bediening van alle installaties. Duurzaamheid bevorderen: gebouwbeheersysteem kan helpen om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen.

Wat is een gebouwbeheersysteem?

Een gebouwbeheersysteem (GBS) is een computergestuurd systeem dat verschillende technische installaties in een gebouw automatiseert en integreert. Denk hierbij aan verlichting, verwarming, ventilatie, airconditioning (HVAC), beveiliging, brandalarmering en toegangscontrole.

Wat is PGS 37-1 en PGS 37-2?

PGS 37-1 en PGS 37-2 zijn beide richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) die in Nederland worden gebruikt als richtlijnen voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Hier is een beknopte uitleg van elk: PGS 37-1 is een richtlijn voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen (EOS). Deze richtlijn legt vast hoe u op een veilige manier moet omgaan met 'grote batterijen'. Deze batterijen bestaan uit gekoppelde lithiumbatterijen die worden gebruikt om energie op te slaan en vervolgens elektriciteit te leveren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt door bewonersverenigingen om zonne-energie op te slaan ('buurtbatterijen'). Energiemaatschappijen gebruiken ze om windenergie op te slaan of schommelingen in het elektriciteitsnet te stabiliseren. Vanwege het risico op een thermal runaway, een brand die zich voordoet in de energiedrager en niet zomaar te stoppen is, kunnen ze gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk om ze op de juiste manier te gebruiken. PGS 37-2 Deze PGS heeft betrekking op de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Lithium batterijen en accu’s zijn opslagmiddelen die worden gebruikt voor bijvoorbeeld laptops, e-bikes, in elektrische of hybride voertuigen en voor de toekomstige zeevaart. De opslag van lithium-ion batterijen en accu’s kent verschillende risico’s. De batterijen kunnen instabiel kunnen worden bij overladen, diep ontladen, en blootstelling aan hoge én lage temperaturen. Daardoor kan er kortsluiting, thermal runaway en brand ontstaan. Daarbij kunnen zeer giftige pyrolyseproducten vrijkomen. Bij het blussen ontstaat corrosief en giftig bluswater waaraan de hulpverleners, omstanders en bewoners blootgesteld kunnen worden.

Wat is Scope-12?

De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele PV-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers, begrenzers, kabel en bijbehorende meterkast(en). De Scope 12 keuring is een keuring die veelal wordt geëist vanuit de verzekeraar vanuit het oogpunt van brandrisico. Met deze keuring worden de brandrisico’s onderzocht en beoordeeld en volgt een certificaat dat de zonnestroominstallatie is opgeleverd conform Scope 12. De Scope 12 keuring wordt na oplevering voor het eerst uitgevoerd en zal daarna elke 3 of 5 jaar herhaald moeten worden. Afhankelijk van de eisen vanuit de verzekeraar. Naast dat de verzekeraar de Scope 12 in veel gevallen eist, is een Scope 12 keuring voor de opdrachtgever wenselijk aangezien zo door een onafhankelijke beoordelaar de zonnepaneleninstallatie wordt gecontroleerd op kwaliteit. Ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de Scope 12 keuring? Of is de installatie afgekeurd en is behoefte aan begeleiding bij het herstel? Neem dan contact op met EMBATO.

Wat is een PV-installatie?

PV-installatie is een ander woord voor zonnepanelen-installatie of zonnestroominstallatie. PV staat voor ''PhotoVoltaics'' [Engels] en "fotovoltaïsch" [Nederlands], wat verwijst naar het proces waarbij licht direct wordt omgezet in elektriciteit door middel van zonnecellen, die meestal zijn gemaakt van silicium. De naam zonnepanelen doet vermoeden dat de panelen enkel werken op zonlicht, maar dat is niet geheel juist. De zonnepanelen werken namelijk op basis van licht. Zonlicht heeft een hoge lichtintensiteit, waardoor de zonnepanelen meer zonnestroom opwekken.

Kan elke omvormer aangesloten worden op een batterij?

Nee, bijna alle zonnepanelen panelen omvormers zijn ongeschikt voor een batterij. De standaard zonnepanelen omvormer maakt in basis gelijkspanning (DC) van de zonnepanelen naar wisselspanning (AC). In een batterij wordt stroom met gelijkspanning (DC) opgeslagen, wat betekent dat gelijkspanning van de zonnepanelen in de juiste spanning geleverd moet worden aan de batterij om op te slaan. Voor het opslaan in en onttrekken van energie uit batterijen zijn dan een tweetal opties beschikbaar:
 • Het batterijsysteem uitrusten met een eigen omvormer, welke wisselspanning omzet in gelijkspanning voor batterij laden en andersom voor het onttrekken van energie uit de batterij.
 • De zonnestroominstallatie uitvoeren met een hybride omvormer, welke de zonnestroom laad in de batterij of levert aan het gebouw, of onttrekt uit de batterij middels dezelfde omvormer.

Waar moet ik op letten als ik batterij wil plaatsen?

Ons advies is om altijd de PGS 37-1 & PGS 37-2 te raadplegen bij het plaatsen van een (thuis)batterij. Hierin staan richtlijnen die door verschillende verzekeraars en bedrijven uit de branche zorgvuldig zijn overwogen om de veiligste keuze voor het plaatsen van een (thuis)batterij te bepalen. Ook is het raadzaam om, voordat je een batterij gaat plaatsen, het vermogen van de batterij te laten simuleren met jouw huidige of toekomstige energieverbruik. Dit voorkomt dat je een veel te grote batterij gaat plaatsen.

Waar moet ik op letten bij zonnepanelen op mijn bedrijf?

Onderzoek altijd alle onderdelen die gevraagd worden vanuit een verzekeraar voordat je een opdracht verstrekt aan een installateur. Dit voorkomt achteraf heel veel problemen en de daarbij behorende kosten. Vaak is een Scope-12 voldoende voor een verzekeraar, maar onderzoek dit altijd vooraf. Het meest onderschatte item voor het plaatsen van zonnepanelen is de constructie berekening. Hierin is het raadzaam om altijd een objectief bedrijf aan deze constructieberekening te laten rekenen. Dit voorkomt ook heel veel kosten nadat een project opgeleverd is.

Wat is een thuisaccu?

Een thuisaccu, ook wel thuisbatterij genoemd, is een apparaat waarmee u overtollige elektriciteit uit bijvoorbeeld zonnepanelen kunt opslaan. Deze elektriciteit kunt u vervolgens op een later moment gebruiken, bijvoorbeeld 's avonds of 's nachts wanneer de zon niet schijnt en uw zonnepanelen geen stroom opwekken. Daarbij is het ook mogelijk om stroom in te kopen op momenten dat deze goedkoop zijn en zo dus kan besparen op de energierekening.

Ben ik verplicht om een brandmeldinstallatie aan te schaffen?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan brandmeldinstallaties in gebouwen. De eisen zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw, de oppervlakte en de hoogte van het gebouw.

Waar moet ik op letten bij het aanschaffen van zonnepanelen?

Wil jij zonnepanelen aanbrengen op jouw bedrijf, let er dan op dat jouw dak geschikt is voor zonnepanelen. De meeste daken zijn geschikt, maar er zijn enkele uitzonderingen. De dakconstructie moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de panelen te dragen. De dakbedekking moet in goede staat zijn. Dit is een van de belangrijke punten die naar voren komen bij de scope12 keuring die wordt geëist vanuit de verzekeraars. Daarbij is de kwaliteit van de gekozen installatie van groot belang omdat dit mede bepaalt hoe hoog de opbrengst zal worden. EMBATO ondersteund bij het maken van een ontwerp en systeemkeuze en zorgt voor een optimale uitwerking van de zonnepanelen.

Moet ik mijn elektrische installatie laten keuren?

Heb jij jouw elektrische installatie gewijzigd of uitgebreid? Of heb je een nieuwe elektrische installatie laten aanbrengen? Dan is een keuring volgens de NEN1010 verplicht. In veel gevallen dient de keuringsrapportage overhandigt te worden aan de verzekeraar.

Hoe vaak moet je een aardlekschakelaar testen?

Het is belangrijk om de aardlekschakelaar regelmatig te testen om te controleren of deze nog goed functioneert. Druk op de testknop van de aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar moet uitschakelen. Als de aardlekschakelaar niet uitschakelt, of als je twijfelt over de werking, neem dan contact op met een erkend installateur.

Moet ik 's nachts de thermostaat lager zetten?

Of je 's nachts de thermostaat lager moet zetten hangt af van verschillende factoren, zoals je persoonlijke voorkeuren, de efficiëntie van je verwarmingssysteem en of er mensen in huis zijn tijdens de nacht. Hier zijn een paar overwegingen: Comfort; Sommige mensen vinden het prettig om in een koelere omgeving te slapen, terwijl anderen liever een constante temperatuur behouden. Experimenteer om te zien wat voor jou het meest comfortabel is. Energiebesparing: Over het algemeen kan het verlagen van de thermostaat 's nachts helpen energie te besparen, omdat je minder warmte nodig hebt wanneer je onder de dekens ligt en de kamertemperatuur minder invloed heeft op je comfort. Hoeveel je de temperatuur moet verlagen hangt af van factoren zoals isolatie, het type verwarmingssysteem en de buitentemperatuur. Programmeerbare thermostaat: Als je een programmeerbare thermostaat hebt, kun je deze zo instellen dat de temperatuur automatisch 's nachts wordt verlaagd en tegen de ochtend weer stijgt voordat je wakker wordt. Dit kan helpen energie te besparen zonder dat je er 's nachts aan hoeft te denken. Gezondheid: Houd rekening met de gezondheid en comfort van eventuele huisdieren of mensen die 's nachts in huis zijn. Zorg ervoor dat de temperatuur niet te laag wordt voor hun comfort en gezondheid. Kortom, het verlagen van de thermostaat 's nachts kan een goede manier zijn om energie te besparen, maar het is belangrijk om rekening te houden met je persoonlijke behoeften en situatie. Experimenteer met verschillende instellingen om te zien wat het beste werkt voor jou en je huishouden.

Hoe krijg ik mijn stookkosten omlaag?

De kosten voor de verwarming van een pand zijn vaak het grootste aandeel binnen de totale energierekening. Kleine optimalisaties binnen het energieverbruik kunnen daarom grote besparingen opleveren. Door jouw ketel, vloerverwarming en radiatoren goed af te stellen en optimaal te laten presteren kan er vaak flink bespaart worden op de energierekening.

Wat is COP van een warmtepomp?

De COP (Coefficient of performance) van een warmtepomp is een maatstaf voor de efficiëntie van het apparaat bij het verwarmen of koelen. Het wordt berekend door de verhouding te nemen van de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft (of opneemt) tot de hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Met andere woorden, de COP geeft aan hoeveel warmte een warmtepomp produceert in verhouding tot de hoeveelheid elektrische energie die nodig is om deze warmte te produceren. Een COP-waarde van 3, bijvoorbeeld, betekent dat de warmtepomp drie keer zoveel warmte afgeeft als de elektrische energie die ervoor wordt gebruikt. Hoe hoger de COP-waarde, hoe efficiënter de warmtepomp werkt. Dit is belangrijk omdat een hogere COP betekent dat de warmtepomp meer warmte produceert met minder energie, wat resulteert in lagere energiekosten en een lagere impact op het milieu.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst van een lager naar een hoger temperatuurniveau door gebruik te maken van een compressor en een koelmiddel. In de verwarmingsmodus onttrekt de warmtepomp warmte uit een bron, zoals de buitenlucht, grond of water, en verhoogt vervolgens de temperatuur van deze warmte met behulp van de compressor voordat het wordt afgegeven aan een verwarmingssysteem binnen een gebouw.

Kan ik van het gas af?

Een veel gestelde vraag waar wij het juiste antwoord op hebben! Door jouw slimme meters uit te lezen en jouw huidige afgifte systeem te checken, kunnen we jou voorzien van het juiste antwoord op jouw vraag.

Welke laadpaal moet ik installeren?

Het kiezen van de juiste laadpaal hangt af van een aantal factoren: Type auto: Welke auto heeft u? De maximale laadsnelheid van uw auto bepaalt de maximale laadsnelheid van de laadpaal. Heeft uw auto een 1-fase of 3-fase aansluiting? De meeste elektrische auto's kunnen laden met 1-fase of 3-fase. 3-fase laden is sneller, maar vereist een 3-fase aansluiting in uw meterkast.

Wanneer is een energielabel verplicht?

In Nederland is een energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen. Dit geldt niet voor elke utiliteitsgebouw, in ieder geval wel voor de volgende functies:
 • kantoor
 • onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • bijeenkomst, zoals cafés, restaurants, kinderopvang en vergadercentra
 • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • logies, zoals hotels en pensions
 • sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages
Naast de verplichting vanuit de overheid kan het zijn dat hypotheekverstrekkers een energielabel nodig hebben voor verstrekking van de financiering. Daarnaast zijn er subsidies vanuit de overheid waar een energielabel een voorwaarde is voor verstrekking van subsidie zoals bijvoorbeeld DUMAVA. Benieuwd of jouw gebouw een energielabel heeft? Bekijk dit dan op de website van EP-Online. Geen energielabel of op zoek naar mogelijkheden om het energielabel te verbeteren? EMBATO beschikt over de kennis en mogelijkheden om opdrachtgevers hierin te adviseren en het energielabel op te stellen.

Mag ik terugleveren op mijn aansluiting?

Ja, in Nederland mag je in principe terugleveren op jouw aansluiting. Dit betekent dat jij de energie die je opwekt met jouw zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen, kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier is verplicht om deze energie van jou af te nemen. Let op dat dit alleen geldt voor de kleinverbruik aansluitingen en niet voor de grootverbruik aansluitingen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden: Je moet een geschikte meter hebben. De meeste nieuwere meters zijn geschikt voor teruglevering. Als je een oude meter hebt, moet je deze laten vervangen door een nieuwe meter. Je moet een contract hebben met jouw energieleverancier. In dit contract moet staan ​​hoeveel jij per kWh teruggeleverde energie ontvangt. Je moet voldoen aan de technische eisen van de netbeheerder. De netbeheerder kan eisen stellen aan de kwaliteit van de energie die je teruglevert.

Wanneer is een warmtepomp verplicht?

Voorlopig is het onzeker wanneer een warmtepomp verplicht gaat worden, dit is volledig afhankelijk van wat de Nederlandse regering gaat besluiten. Op dit moment is er niets concreet te zeggen wanneer een warmtepomp verplicht gaat worden. Als er iets concreet gaat worden zullen wij dit vermelden op onze website en in onze nieuwsbrief.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een digitale meter die jouw energieverbruik (stroom en gas) op afstand kan uitlezen. Dit betekent dat jij geen meterstanden meer hoeft door te geven aan jouw energieleverancier. De meterstanden worden automatisch doorgestuurd, waardoor je een beter beeld krijgt van jouw energieverbruik.