Ontwerpen en berekenen in een adviserende rol

Als elektrotechnisch adviseur zijn we verantwoordelijk voor het adviseren, ontwerpen en berekenen van elektrotechnische installaties, waarbij we klanten ondersteunen met technische uitleg en advies voor de beste oplossingen die voldoen aan hun behoeften. We houden rekening met geldende normen en voorschriften bij het ontwerpen en verwerken dit in diverse tekeningen en berekeningen, en werken nauw samen met architecten om in verschillende ontwerpfasen de toepassing van techniek te optimaliseren.

PV-installatie techniek

Bij EMBATO streven we naar doordachte ontwerpen voor zonnepaneleninstallaties, waarbij we gebruikmaken van hoogwaardige simulatieprogramma's om tot de meest efficiënte oplossingen te komen. We zijn bekend met de eisen voor de scope 12 keuring die door verzekeraars worden opgelegd, waardoor we eventuele ongemakken bij de oplevering van de installatie kunnen voorkomen. Bij het ontwerpen van zonnepaneleninstallaties is het van cruciaal belang om rekening te houden met mogelijke aanpassingen in de groepenkast. Het toevoegen van een extra invoeding kan bijvoorbeeld vereisen dat het railsysteem van de groepenkast wordt aangepast. Een goed ontwerp van de groepenkast is essentieel om storingen en mogelijk brandgevaar te voorkomen.

Batterijtechniek

Batterijtechnologie is tegenwoordig onmisbaar en vormt een cruciale oplossing voor de energietransitie. Bij EMBATO maken we gebruik van de energiedata van onze klanten, die we integreren in speciaal ontworpen simulatiesoftware. Hiermee kunnen we een weloverwogen selectie maken voor een geschikte batterij. Zo voorkomen we dat er een te grote batterij wordt geselecteerd, wat resulteert in een onnodig hoge investering.

Elektrotechniek

Elektrotechniek omvat een breed scala aan subdisciplines, zoals centrale elektrische voorzieningen, krachtinstallaties, verlichtingsinstallaties, communicatie-installaties, beveiligingsinstallaties en brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Bij EMBATO streven we ernaar om al deze disciplines samen te brengen en ze op maat van de klantbehoeften in te zetten.

Laat ons jouw technische vraag beantwoorden

Toch nog onduidelijkheden? Wij beantwoorden jouw technische vraagstukken doorgaans al binnen 2 werkdagen!

Waarin wij jou kunnen ondersteunen

Ons doel is om jouw wensen om te zetten in een technisch ontwerp en uiteindelijk een te realiseren ontwerp op te leveren. Daarom beginnen we met een overleg met de opdrachtgever om de wensen te begrijpen, waarna we deze binnen de technische mogelijkheden omzetten naar ons advies en ontwerp.
1

Data gedreven installatie-advies

We verzamelen energiedata op verschillende manieren: ten eerste door metingen uit te voeren in het veld, en ten tweede door de slimme meter uit te lezen bij het energiebedrijf. Op basis van deze verzamelde energiedata kunnen we nauwkeurig advies geven dat aansluit bij de werkelijkheid.

2

Elektra en energiemetingen

Bij het onderzoeken van besparings- en verduurzamingskansen is het cruciaal om de echte cijfers te achterhalen. Daarom voeren wij metingen uit in de installatie om een nauwkeurig beeld te krijgen.

3

Advies in ontwerp nieuwe installaties

Als u als klant een nieuw gebouw of woning gaat realiseren, is een passende installatie essentieel. Of het nu gaat om de licht- en krachtinstallatie, de verlichting of de zwakstroominstallaties zoals brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, wij nemen al deze aspecten ter hand en bieden een volledig advies om te komen tot installaties die perfect aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

4

Advies in ontwerp te renoveren installaties

Ook als het gaat om renovatie, zijn wij de juiste partner voor u. We denken graag mee over de mogelijkheden om bestaande installaties aan te passen en/of uit te breiden. Met onze uitgebreide kennis en ervaring in vergelijkbare projecten zijn we goed op de hoogte van alles wat er komt kijken bij het renoveren van installaties.

5

Probleemonderzoek

Het komt weleens voor dat er problemen ontstaan in elektrotechnische installaties, en vaak zijn dit geen eenvoudige storingen. Met een grondige analyse en een frisse blik slagen we er vaak in om de kern van het probleem te achterhalen. We zien het als een uitdaging om problemen en storingen in installaties op te sporen en op te lossen.

6

Netcongestie onderzoek

Netcongestie is een term die niet meer weg te denken is in onze tijd, maar wat houdt het precies in? Het betekent simpelweg een file op het elektriciteitsnet, en het doet zich voor wanneer het net overbelast is. Dit kan om twee redenen gebeuren: Teveel vraag: Er is meer vraag naar elektriciteit dan het net kan leveren, vooral tijdens piekmomenten zoals 's avonds wanneer iedereen thuis is. Teveel aanbod: Er wordt meer elektriciteit opgewekt dan het net kan transporteren, vooral op dagen met veel zon of wind, wanneer er veel zonne- en windenergie wordt geproduceerd. Bij het aanvragen van een nieuwe nutsaansluiting of het uitbreiden van een bestaande nutsaansluiting is het van belang om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dit zal in overleg met de netbeheerders worden uitgevoerd om zo tot een passende aanpak te komen.

7

Projectmanagement

Projectmanagement omvat het plannen, organiseren en beheren van projecten met als doel ze succesvol af te ronden binnen de gestelde tijd, budget en kwaliteitseisen. Bij EMBATO kunnen we gedurende het hele traject betrokken zijn om de randvoorwaarden te beheren en ervoor te zorgen dat de uitvoering overeenkomt met de gemaakte afspraken.

8

Kostenmanagement

Kostenmanagement in de techniek is een essentieel aspect voor het succesvol uitvoeren van technische projecten. Het omvat het beheersen en optimaliseren van alle kosten die verbonden zijn aan het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en onderhouden van technische systemen.

9

Subsidieadvies

Goed subsidieadvies in de techniek omvat een breed scala aan diensten en ondersteuning die technische bedrijven en organisaties kunnen helpen bij het vinden, aanvragen en beheren van subsidies. Voor veel duurzame installaties is het mogelijk om een deel van de investering terug te krijgen via subsidies die door de overheid beschikbaar worden gesteld. EMBATO adviseert over de beste subsidiemogelijkheden voor uw specifieke project of idee, rekening houdend met uw doelstellingen, budget en de criteria van de subsidieprogramma's. Enkele nuttige bronnen voor meer informatie over subsidies in de techniek zijn onder andere: RVO.nl: De website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt een overzicht van alle subsidies en financieringsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. EU-subsidies: De website van de Europese Commissie biedt informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden voor Europese bedrijven. Techniek Nederland: De website van Techniek Nederland biedt informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden voor technische bedrijven.

Elektrotechniek advies door EMBATO

Hoe groot moet een opslagbatterij/accu zijn?

Een batterij voor de opslag van elektriciteit kan diverse doelen hebben binnen bedrijven. Naast dat overtollige energie opgeslagen kan worden, kan een batterij ingezet worden voor de volgende doeleinden:
  • Vermogensoptimalisatie bij netcongestie (peak shaving of peak shifting)
  • Energiekosten optimalisatie
  • Opslag van overtollige energie
  • Back-up functie bij uitval elektriciteitsnet (UPS)
  • Fase optimalisatie
  • Energiehandel

Hoe kan ik mijn zonnepanelen begrenzen?

Steeds vaker vragen bedrijven hoe zij de zonnepanelen kunnen begrenzen om het terugleververmogen niet te overschrijden of het terug leveren te beperken vanwege negatieve energieprijzen. In Nederland worden ongeveer een tiental omvormer merken toegepast. Elk van deze omvormers hebben eigen mogelijkheden om de energieproductie te begrenzen. Dit maakt het meteen lastig om begrenzing te realiseren. Om te begrenzen zijn in basis een tweetal oplossingen mogelijk:
  • Plaatsen van een elektriciteitsmeter die de energieproductie en terug levering aan het net op elkaar afstemt.
  • Plaatsen van een energiemanagementsysteem, welke de energieproductie en terug levering management. Een energiemanagementsysteem heeft daarbij ook meerdere mogelijkheden om meer processen te sturen op basis van bijvoorbeeld zonne-energie.

Wat te doen bij waarschuwingsbrief van netbeheerder?

De netbeheerders zoals Stedin, Enexis en Liander sturen waarschuwingsbrieven naar bedrijven als zij te veel vermogen uit het elektriciteitsnet halen. Ook is het mogelijk dat de zonnepanelen te veel elektriciteit opwekken, waardoor te veel energie wordt terug geleverd aan het net. Grootverbruikers krijgen deze brief omdat zij een contract hebben waarin de bandbreedte is vastgelegd van het vermogen dat aan of uit het geleverd mag worden. Dit contract heet het Aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Vóórdat er netcongestie was, werd dit vastgelegde vermogen automatisch verhoogd als een bepaald piek vermogen voor levering of terug levering werd geregistreerd. Echter door groei van energieopwekking en elektrificering van gebouwen en gebruik van laadpalen is het gebruik van het elektriciteitsnet intensiever geworden en is verhogen van contractvermogen geen vanzelfsprekendheid meer. Het resultaat is dat de netbeheerders nu streng optreden naar bedrijven die het gecontracteerde vermogen uit de ATO overschrijden. Waarschuwingsbrief van de netbeheerder ontvangen en wil je deze overtreding opheffen? EMBATO helpt graag bij deze vraagstukken om te komen tot praktische oplossingen.

Kan een batterijsysteem helpen bij netcongestie?

Met een batterijsysteem kan extra vermogen geleverd worden boven op het vermogen dat uit de elektriciteitsaansluiting komt. Afhankelijk van de hoogte van de pieken en de duur van deze hoge vermogens kan worden bepaald wat voor vermogen en opslagcapaciteit de batterij moet hebben. Om zeker te zijn dat de batterij juist geselecteerd wordt, is een energiesimulatie van het energiegebruik en energieopwekking vereist.

Wat is een thuisaccu?

Een thuisaccu, ook wel thuisbatterij genoemd, is een apparaat waarmee u overtollige elektriciteit uit bijvoorbeeld zonnepanelen kunt opslaan. Deze elektriciteit kunt u vervolgens op een later moment gebruiken, bijvoorbeeld 's avonds of 's nachts wanneer de zon niet schijnt en uw zonnepanelen geen stroom opwekken. Daarbij is het ook mogelijk om stroom in te kopen op momenten dat deze goedkoop zijn en zo dus kan besparen op de energierekening.

Ben ik verplicht om een brandmeldinstallatie aan te schaffen?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan brandmeldinstallaties in gebouwen. De eisen zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw, de oppervlakte en de hoogte van het gebouw.

Waar moet ik op letten bij het aanschaffen van zonnepanelen?

Wil jij zonnepanelen aanbrengen op jouw bedrijf, let er dan op dat jouw dak geschikt is voor zonnepanelen. De meeste daken zijn geschikt, maar er zijn enkele uitzonderingen. De dakconstructie moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de panelen te dragen. De dakbedekking moet in goede staat zijn. Dit is een van de belangrijke punten die naar voren komen bij de scope12 keuring die wordt geëist vanuit de verzekeraars. Daarbij is de kwaliteit van de gekozen installatie van groot belang omdat dit mede bepaalt hoe hoog de opbrengst zal worden. EMBATO ondersteund bij het maken van een ontwerp en systeemkeuze en zorgt voor een optimale uitwerking van de zonnepanelen.

Moet ik mijn elektrische installatie laten keuren?

Heb jij jouw elektrische installatie gewijzigd of uitgebreid? Of heb je een nieuwe elektrische installatie laten aanbrengen? Dan is een keuring volgens de NEN1010 verplicht. In veel gevallen dient de keuringsrapportage overhandigt te worden aan de verzekeraar.

Hoe vaak moet je een aardlekschakelaar testen?

Het is belangrijk om de aardlekschakelaar regelmatig te testen om te controleren of deze nog goed functioneert. Druk op de testknop van de aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar moet uitschakelen. Als de aardlekschakelaar niet uitschakelt, of als je twijfelt over de werking, neem dan contact op met een erkend installateur.