Energieregistratie voor schoolgebouwen verplicht gesteld?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie in het kader van Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) is het verplicht om de school te voorzien van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Hiermee worden energieverliezen in kaart gebracht en kan actie ondernomen worden op de inefficiëntie van installatie in schoolgebouwen.

Naast de SUVIS is vanuit de erkende maatregelenlijst die in 2018 is vastgesteld ook verplicht dat onderwijsgebouwen en daarmee scholen in primair en voortgezet onderwijs een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) dienen te hebben. De voorwaarden voor de verplichte energieregistratie is dat schoolgebouwen een gasgebruik van meer dan 25.000 m³ per jaar en/of meer dan 50.000 kWh elektragebruik.

Energieregistratie- en bewakingssysteem kost geld, maar bespaart in energie en slijtage en verbetert het binnenklimaat.

Meer informatie over Energieregistratie voor schoolgebouwen? Vraag EMBATO naar de mogelijkheden.