Aan welke regelgeving moet mijn bedrijf voldoen?

Verbruikt uw gebouw of bedrijf meer dan 25.000m³ gas of 50.000 kWh per jaar? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer (Wm) verplicht álle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit heet de energiebesparingsplicht.

Ook moet u dan voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Deze houdt in dat u uiterlijk op 1 juli 2019 alle energiebesparende maatregelen die u heeft getroffen, had moeten rapporteren in het eLoket van RVO.nl.