Ben ik verplicht om een brandmeldinstallatie aan te schaffen?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan brandmeldinstallaties in gebouwen. De eisen zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw, de oppervlakte en de hoogte van het gebouw.