Moet ik mijn elektrische installatie laten keuren?

Heb jij jouw elektrische installatie gewijzigd of uitgebreid? Of heb je een nieuwe elektrische installatie laten aanbrengen? Dan is een keuring volgens de NEN1010 verplicht. In veel gevallen dient de keuringsrapportage overhandigt te worden aan de verzekeraar.