Wat is COP van een warmtepomp?

De COP (Coefficient of performance) van een warmtepomp is een maatstaf voor de efficiëntie van het apparaat bij het verwarmen of koelen. Het wordt berekend door de verhouding te nemen van de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft (of opneemt) tot de hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Met andere woorden, de COP geeft aan hoeveel warmte een warmtepomp produceert in verhouding tot de hoeveelheid elektrische energie die nodig is om deze warmte te produceren. Een COP-waarde van 3, bijvoorbeeld, betekent dat de warmtepomp drie keer zoveel warmte afgeeft als de elektrische energie die ervoor wordt gebruikt. Hoe hoger de COP-waarde, hoe efficiënter de warmtepomp werkt. Dit is belangrijk omdat een hogere COP betekent dat de warmtepomp meer warmte produceert met minder energie, wat resulteert in lagere energiekosten en een lagere impact op het milieu.