Wat te doen bij waarschuwingsbrief van netbeheerder?

De netbeheerders zoals Stedin, Enexis en Liander sturen waarschuwingsbrieven naar bedrijven als zij te veel vermogen uit het elektriciteitsnet halen. Ook is het mogelijk dat de zonnepanelen te veel elektriciteit opwekken, waardoor te veel energie wordt terug geleverd aan het net. Grootverbruikers krijgen deze brief omdat zij een contract hebben waarin de bandbreedte is vastgelegd van het vermogen dat aan of uit het geleverd mag worden. Dit contract heet het Aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Vóórdat er netcongestie was, werd dit vastgelegde vermogen automatisch verhoogd als een bepaald piek vermogen voor levering of terug levering werd geregistreerd. Echter door groei van energieopwekking en elektrificering van gebouwen en gebruik van laadpalen is het gebruik van het elektriciteitsnet intensiever geworden en is verhogen van contractvermogen geen vanzelfsprekendheid meer. Het resultaat is dat de netbeheerders nu streng optreden naar bedrijven die het gecontracteerde vermogen uit de ATO overschrijden. Waarschuwingsbrief van de netbeheerder ontvangen en wil je deze overtreding opheffen? EMBATO helpt graag bij deze vraagstukken om te komen tot praktische oplossingen.