Welke oplossingen zijn er bij netcongestie?

Om bij netcongestie ervoor te zorgen dat minder elektriciteitsvermogen uit het net gehaald wordt of geleverd wordt, zijn maatregelen benodigd om dit te reduceren. Om het vermogen te managen zijn diverse maatregelen te implementeren om vermogen te reduceren (peak shaving) of te verplaatsen (peak shifting) Een greep uit mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden bij bedrijven bij netcongestie zijn:
  • Optimaliseren van bedrijfsproces
  • Implementeren van energiemanagementsysteem
  • Sturing van processen op vermogen
  • Op- en aftoeren van installaties
  • Bufferen van warmte voor verwarming of tapwater
  • Toepassen van batterij systeem
  • Toepassen van zonnepanelen
  • Toepassen Hybride verwarmingsinstallatie